Välj undersökningsdatum
BPD
CRL
Snurra på värdet för BPD eller CRL för att få fram ett resultat i rutorna
Konceptionstidsintervall
Fostrets ålder kan bestämmas genom att man mäter fostrets biparietal-diameter (BPD) eller sitthöjd (CRL) med ultraljud. Det uppmätta BPD- eller CRL-värdet (innerskivan) inställs på datum för undersökningen (ytterskivan). Konseptionstidsintervallet avläses på ytterskivan som tidsintervallet mellan innerskivans båda pilar. Indexpilarnas dagar medräknas.